Gezondheidszorgopleidingen in kindergeneeskunde en verloskunde stellen hoge eisen aan het ziekenhuis. Er is een duidelijke stijgende trend in het scheppen van banen bij de medische en gezondheidszorgsector wereldwijd. Gezondheidszorgscholen zullen gedijen met de aanhoudende stijging van de nationale uitgaven voor gezondheidszorg. Medische scholen spelen een sleutelrol bij het leveren van bekwame professionals om de vergrijzende babyboompopulatie het hoofd te bieden. De gezondheidszorg heeft de afgelopen acht jaar twee miljoen banen gecreƫerd. Dit is aanzienlijk hoger dan in de meeste andere particuliere sectoren. Lokale medische en sociale hulpdiensten zorgen elke maand voor ongeveer veertigduizend banen in de gezondheidszorg. Dit staat in schril contrast met het aanzienlijke verlies van particuliere banen in andere bedrijfstakken.